Matura z fizyki

Osoby, które chcą odpowiednio przygotować się do matury z fizyki oraz pragną pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę powinny sięgnąć po pomoc w postaci książek.

“Teraz matura. Fizyka. Vademecum z zadaniami”

– dzięki vademecum uczniowie mogą uczyć się systematycznie oraz utrwalać swoje umiejętności. W książce umieszczone zostały najważniejsze informacje teoretyczne z zakresu fizyki, dołączone zostały również zestawy przykładowych zadań maturalnych. Wszystkie zadania zapisano wraz z ważnymi wskazówkami, które będą pomocne na egzaminie maturalnym. Na końcu książki znajdują się odpowiedzi do wszystkich ćwiczeń dzięki czemu uczeń może dokładnie przeanalizować polecania egzaminacyjne.

“Vademecum. Matura. Fizyka”

– w publikacji znajduje się cały materiał zgodny z aktualnie obowiązującą podstawą programową, niezbędny do zdania egzaminu maturalnego. Wewnątrz uczeń znajdzie definicje wraz z wzorami, tablice stałych wartości oraz zadania wraz z odpowiednimi rozwiązaniami. Z pomocą vademecum uczeń zdobywa umiejętności nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne. Wewnątrz zamieszczone zostały wszystkie niezbędne wiadomości z zakresu fizyki: budowę materii, zagadnienia astronomiczne, mechanikę. Na końcu publikacji uczeń znajdzie najważniejsze pojęcia fizyczne, schematy oraz tablice z wzorami.

“Matura 2022. Fizyka. Vademecum. Zakres rozszerzony”

– vademecum zawiera całość materiału zgodną z obecną podstawą programową. Wszystkie zadania zostały umieszczone wraz z praktycznymi wskazówkami wyjaśniającymi rozwiązanie krok po kroku. Materiał pozwala uporządkować i powtórzyć wiedzę w zakresie egzaminu maturalnego. Na marginesach umieszczono informacje wyjaśniające najtrudniejsze czynności. Najistotniejsze wiadomości został zapisane w widocznych ramkach, a tam gdzie jest taka potrzeba dołączono ilustracje. Dla ułatwienia na końcu vademecum znajduje się indeks z najważniejszymi pojęciami, przykładowe zadania maturalne oraz próbne arkusze egzaminacyjne.